Beregning av din risiko for brudd med hjelpemiddelet FRAX
Klikk her for beregning

"Har jeg økt risiko for brudd?"
Klikk her for å ta osteoporosetesten

Etablering av lokalforening i Norsk Osteoporoseforbund.
Retningslinjer

17.04.2017. Dagens tips. 2. påskedag. Behandling av osteoporose med Bisfosfonater.

Av generalsekretær Jan Arvid Dolve.
 
Som lovet i går, skal vi idag ta opp temaet Bisfofonater. Dette er en "samlegruppe" for flere medikamenter. I likhet med de foregående temaene er dette tema utarbeidet av vår sykepleier og kvalitetssikret av vårt medisniske panel.
 
Hvilken effekt har bisfosfonater?
Dette er en gruppe medisiner som virker ved å bremse de cellene som graver vekk benvevet (osteoclaster eller "gravemaskinceller”). Derved stoppes tap av benvev, og knoklene beholder den styrken de har. Dette reduserer risiko for nye brudd. Medisinen virker ikke smertestillende. Bisfosfonater kan brukes av alle kvinner med osteoporose etter overgangsalderen (østrogenmangel). Vi vet ennå ikke om effekten er like god ved andre typer av osteoporose og hos menn, men sannsynligvis er den det.
 
Hvilke medikamenter finnes?
Det er i dag flere bisfosfonater tilgjengelig til salgs fra apotek, men det er bare ACLASTA til intravenøs infusjon, ALENDRONAT 10 mg og 70 mg,
BONVIVA tabletter og intravenøs injeksjon, FOSAMAX 10 mg og 70 mg, OPTINATE og OPTINATE SEPTIMUM som har offisiell godkjennelse til
bruk ved osteoporose.
 
Er det forskjell på medikamentene?
Virkestoffene i medikamentene er litt forskjellige. Hovedeffekten er lik (se over). Det er følgende forskjeller:
* Alendronat 10 mg, Fosamax 10 mg og Optinate tas hver dag,
* Alendronat 70 mg, Fosamax 70 mg og Optinate Septimum tas ukentlig
* Bonviva 150 mg tablett tas en gang pr. måned
* Bonviva intravenøst- gis som injeksjon en gang hver 3. måned
* Aclasta gis som intravenøs infusjon en gang i året.
 
For alle medikamenter er det vist at behandlingen stopper bentap og reduserer risiko for nye brudd* Alendronat har ikke gjennomgått de samme utprøvninger som Fosamax, men fordi virkestoffet er det samme, har legemiddelmyndighetene akseptert at tablettene er likeverdige med Fosamax.

Hvordan skal tabletten tas?

Tarmens evne til å suge opp bisfosfonater er dårlig. For å lette opptaket, må derfor tabletten tas fastende eller minst 2 timer etter matinntak. Man
må ikke spise før det er gått minst 1/2 time etter at tabletten er tatt (for Bonviva 150 mg minst 1 time). For at tabletten ikke skal irritere slimhinnene i spiserøret, må de svelges ned med ett helt glass vann (ikke kaffe, te, juice eller mineralvann), og du må ikke legge deg ned like etter at tabletten er svelget.
Forslag: legg tabletten på nattbordet sammen med ett glass vann. Det første du gjør når du står opp om morgenen er å ta tabletten. Gjør så morgenstell og lag frokost - til det bruker de fleste 30 minutter- og så kan du spise.
 
Er det bivirkninger?
Det er noen få som kan reagere med "ubehag" i magen (smerter, sure oppstøt, svie), man bør da i samråd med lege vurdere den videre behandling. Ved førstegangs behandling intravenøst kan man få en influensalignende reaksjon.
 
Hva med å bruke andre medisiner samtidig?
Alle må ha en tilstrekkelig tilførsel av kalsium og Vitamin D (1000-1500 mg kalsium og 800 iE Vit D). Kombinasjon av bisfosfonat med annen
behandling enn kalsium og Vitamin D for osteoporose, bør bare gis etter nøye vurdering. Hvis man bruker medisiner for andre sykdommer, kan dette trygt
kombineres med bisfosfonater såfremt de ikke tas på samme tidspunkt (se over om nødvendigheten av å ta bisfosfonater fastende).
 
Blå resept.
Dekkes for Alendronat hos postmenopausale kvinner med lav benmasse (T<-2.5). For menn gjelder at man må ha etablert osteoporose (dvs. brudd og lav benmasse). Hvis pasienten vil ha Fosamax eller Optinate 5 mg (daglig) istedenfor Alendronat, må pasienten selv dekke denne ekstrakostnaden.
Optinate Septimum (ukestabl.) og Bonviva tabletter dekkes ikke på Blå resept.
 
Aclasta og Bonviva intravenøst dekkes på Blåresept etter samme regler som Alendronat hvis pasienten forventes å få mageplager av å bruke tabletter.

Pålogging medlem

Fakta om osteoporose (benskjørhet)

Osteoporose betyr at benvevet har mistet så mye kalsium (kalk) at det ikke lenger er så sterkt som før

Osteoporose anses av mange forskere som en risikotilstand og ikke en sykdom. Dette skyldes at begrepet omfatter alt fra tilstander med lav benmasse uten brudd til kronisk behandlingstrengende sykdom med flere brudd og store plager.

Noen har høyere risiko enn andre

Arv og gener har stor betydning. Spør mor og far

Kvinner rammes oftere enn menn

Sjelden før 55-års alderen

Rammer hele skjelettet

Ingen symptomer inntil osteoporotiske brudd er et faktum. Problemet er at du allerede kan ha mistet mye av benvevet før det oppstår et brudd.

Skjelettets benmasse og styrke reduseres gradvis

over tid slik at det kan oppstå brudd selv ved små

belastninger, særlig i hofte, håndledd og rygg

 

Har du spørsmål? Ring Osteoporosetelefonen!
Tlf. 45 26 91 11 - tast 2 (mandag og onsdag kl.12-15)
Se tidligere stilte spørsmål

Våre samarbeidspartnere

 

Takeda Logo 4C.pngm internett

Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Copyright © 2010-2016 Norsk Osteoporoseforbund